Inspirationsdag med Svenska golfförbundet

Publicerat den Kategoriserat som Nyheter

På måndagen hade När GK styrelse besök av Claes Björklund från Svenska golfförbundet. Claes är klubbrådgivare med uppdrag att stötta golfklubbarna i deras förändrings- och utvecklingsarbeten. Han är klubbrådgivare för samtliga klubbar på Gotland och vår kontaktperson på förbundet.

Syftet med mötet var att få veta mer om hur styrelsearbete bedrivs på bästa sätt. Vi fick också inspiration, tips och vägledning till klubbens fortsatta strategiarbete. Dessutom fick vi ta del av goda exempel från andra klubbar och hur vi kan starta samarbeten över klubbgränserna.

Efter avslutat möte kände vi alla i styrelsen oss redo att ta oss an När GK:s fortsatta förändringsresa.

När GK styrelse får inspiration och vägledning inför kommande strategiarbete av klubbrådgivare Claes Björklund från Svenska golfförbundet.
Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter