Tävlingskommittén planerar inför 2023

Publicerat den Kategoriserat som Nyheter

Tävlingskommittén har haft ett första planeringsmöte inför säsongen 2023. Kommitteén har nya ledamöter och ny ordförande – välkommen alla!

Första punkten på agendan var planen för kommande tävlingar. Många av När GK tävlingar är populära och kommer återkomma under 2023. Det kommer nya tävlingar och några faller bort. Tävlingar under högsäsong kommer starta senare dagen för att frigöra tider för våra greenfeegäster. Glädjande är också att många vill ställa upp som tävlingsledare – välkomna till tävlingskommittén.

Tävlingskommitténs nästa möte är den 17/1.

Har du frågor om tävlingar på När GK – kontakta ordförande Inger Lindelöw. På den här sidan hittar du ledamöterna i tävlingskommittén.

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter