Hoppa till sidans innehåll

Digitalt årsmöte 25 april.

04 APR 2021 14:40
 • Uppdaterad: 04 APR 2021 14:40

Kallelse till digitalt årsmöte i När Golfklubb söndag 25 april 2021 kl. 15:00

 

Föredragningslista presenteras längst ner i kallelsen.

 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan senast en vecka före årsmötet.

 

V.g. anmäl ditt deltagande via mail till: This is a mailto link

senast söndag den 18 april.

 

Mötet är som sagt digitalt och alla anmälda kommer i god tid innan mötet få instruktioner och länk med inbjudan via mail.

 

Varmt välkomna! /Styrelsen

 

 

Förslag till föredragningslista till När Golfklubb årsmöte 2021-04-25

 

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
 7. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår. (2022)
 12. Fastställande av verksamhetsplan, budget, och spelavgifter för kommande verksamhets- och räkenskapsår. (2021)

Information om verksamhetsplan, budget och spelavgifter ska finnas tillgängliga för medlemmar senast 1/12 föregående verksamhets- och räkenskapsår. (2020)

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 2. Val av
  1. klubbens ordförande för en tid av 2 år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  3. 2 revisorer och en revisorsuppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  4. ledamöter i valberedningen för en tid av 3 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  5. ombud till GDF-möte.
 3. Övriga frågor.
Skribent: Åsa Ekwall
E-post: This is a mailto link

Banan öppen

 

Driving range är öppen

 

 Öppettider

Reception

Alla dagar 8-14

 

Restaurang Fransan

Alla dagar

sön - tors 09:00 - 16:00

fred - lörd 09:00 - 18:00

 

 

 

Postadress:
När Golfklubb - Golf
När Smiss 713
62348 Stånga

Kontakt:
Tel: +46498492320
E-post: This is a mailto link

Se all info