Hoppa till sidans innehåll

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 25 JULI

27 JUN 2020 13:13
Kallelse till det framflyttade Årsmötet lördagen den 25 juli kl.15:00. Alla medlemmar varmt välkomna - ert engagemang gör skillnad!
 • Skapad: 27 JUN 2020 13:13

Kallelse till framflyttat årsmöte i När Golfklubb

lördagen den 25 juli 2020 kl. 15:00 i klubbhuset 

Föredragningslista presenteras längst ner i kallelsen.

Årsmöteshandlingar kommer att finnas på hemsidan senast 1 vecka före årsmötet. Handlingarna kan även rekvireras från kansliet. Givetvis finns handlingarna också på årsmötet.

Motioner och skrivelser inlämnade 4 veckor före ordinarie årsmöte 9/4 2020 behandlas på kommande årsmöte

Vänligen anmäl ditt deltagande på telefon 0498-492320 eller mail: This is a mailto link senast onsdag den 22 juli.

Varmt välkomna! /Styrelsen

 

Förslag till föredragningslista till När Golfklubb årsmöte 2020-07-25

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b. Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

 1. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 2. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
 3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 4. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
 5. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 6. Val av
  1. klubbens ordförande för en tid av 2 år.
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  3. 2 revisorer och en revisorsuppleant för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  4. ledamöter i valberedningen för en tid av 3 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
   1. ombud till GDF-möte.
 7. Övriga frågor (information och diskussion).

Verksamhetsberättelse 2019 och Årsredovisning 2019

Skribent: Åsa Ekwall
E-post: This is a mailto link

Banan öppen

 

Driving range är öppen

 

 Öppettider

Reception

Alla dagar 8-14

 

Restaurang Fransan

Alla dagar

sön - tors 09:00 - 16:00

fred - lörd 09:00 - 18:00

 

 

 

Postadress:
När Golfklubb - Golf
När Smiss 713
62348 Stånga

Kontakt:
Tel: +46498492320
E-post: This is a mailto link

Se all info