Hoppa till sidans innehåll

Sammanfattning Höstmöte lördag 1 november

06 NOV 2014 14:23
Här kommer några korta rader från höst/årsmötet. Protokollet läggs ut på hemsidan så fort det är klart och underskrivit. 34 medlemmar kom till mötet denna höstlika novembereftermiddag.
  • Uppdaterad: 07 JUN 2016 19:38

Helen Nordenson, ordförande, öppnade mötet med att kort presentera SGF:s projekt ”Golfnyttan” som handlar om golfens nytta i samhället både ekonomiskt och för en bättre hälsa.

Till mötesordförande valdes Karl-Erik Bergström, som alltid genomförde mötet mycket professionellt.

Vid årsmötet i november 2013 beslutades att övergå från brutet budgetår till kalenderår och därmed följa SGF:s planeringsprocess som också innebär delat årsmöte, ett höstmöte och ett vårmöte. Vid höstmötet behandlas verksamhetsplan och budget för kommande år samt val till styrelse och kommittéer. Vid vårmötet presenteras verksamhetsberättelse och bokslut. Övergången innebär att vi behövde revidera våra stadgar. Mötet godkände de reviderade stadgarna som följer SGF:s mall för normalstadgar för golfklubbar. De reviderade stadgarna finns på hemsidan.

Mötet godkände också Styrelsens förslag till reviderade ”Bestämmelser för innehav av spelrätt”.

Styrelsens förslag om en mindre ökning av spelavgifter med 150 kr för seniorer och kåksare godkändes. Medlemsavgiften och avgiften för juniorer, knattar och studerande är densamma som 2014

Verksamhetsberättelsen kommer först till vårmötet. Några slutsatser kan vi dock dra. Glädjande är att vi har ökat medlemsantalet från 700 till 740. Greenfeeintäkterna har ökat med 200.000 kr från 2013. Så sammanfattningsvis har vi haft ett bra år. Banan har varit i mycket gott skick.

Helen presenterade verksamhetsplanen för 2015, finns för intresserade på hemsidan. Den bygger på 2014 års plan och på vad som framkommit från medlems- och greenfeegästerundersökningarna. Resultatet från undersökningarna är bättre än förra året men restaurangen får tyvärr sämre betyg och drar ner det övergripande resultatet.

I verksamhetsplanen ingår att utarbeta en masterplan för hur banan långsiktigt kan utvecklas. Förbättringen av bevattningsanläggningen fortsätter under 2015.

Anders Lyander föredrog budgeten där beräknade inkomster ligger lågt och kostnaderna räknade lite högt. Även om bokslutet inte görs förrän efter 31 december ser det ut som vi har haft ett bra år samtidigt behöver vi göra en hel del investeringar i såväl maskinpark som i fastigheten.

Valberedningens förslag antogs. Styrelsen blir densamma som föregående år. Tidigare medlemmar i sponsorkommittén avgår. Vi välkomnar Micke Montelius och Jan Linell som nya medlemmar i sponsorkommittén och Meta Lagerström till tävlingskommittén samt Lars Rundgren som nygammal till veterankommittén. Juniorkommittén utökas med Mikael Sars och Roger Nordahl.

Helen avslutade mötet med att ytterligare en gång få säga att ”banan har aldrig varit så bra”.

Skribent: Helen Nordenson

BANAN STÄNGD tills vidare

 

 Öppettider

Reception och shop

Stängt

 

Restaurang Fransan

Stängt

 

 

 

Postadress:
När Golfklubb - Golf
När Smiss 713
62348 Stånga

Kontakt:
Tel: +46498492320
E-post: This is a mailto link

Se all info