Sponsorpaket När GK

När GK vill erbjuda er att bli en viktig partner till klubbens tävlings- och träningsverksamhet samt banans fortsatta utveckling. Vi presenterar fem olika sponsorpaket som ni kan välja mellan. Naturligtvis utformas respektive samarbetsavtal så att det passar just er.

Ditt stöd behövs – vårt samarbete berikar oss båda!

Diamant – 18.000 kr

Specifikt paket utformat för företagspresentation.

 • Reklamplats, t ex skylt, symbol, logo
 • 20 greenfeebiljetter
 • Tre personer inbjuds till sponsordagen
 • Reklamutrymme på klubbens TV skärm i receptionen
 • Inbjudan till företagsmatchspel
 • Fritt utnyttjande av klubbens konferensrum
 • Företagsskylt på klubbens sponsortavla

Platina – 14.000 kr

Paket för hålvärd för ett av banans 18 golfhål.

 • Flagga på green
 • 15 greenfeebiljetter
 • Två personer inbjuds till sponsordagen
 • Reklamutrymme på klubbens TV skärm i receptionen
 • Inbjudan till företagsmatchspel
 • Företagsskylt på klubbens sponsortavla
 • Fritt utnyttjande av klubbens  konferensrum

Guld – 10.000 kr

Paketet för reklam på t ex på golfbil, golfvagnar, drivingrange, puttinggreen, chippinggreen eller överenskommen plats.

 • 10 greenfeebiljetter
 • Två personer inbjuds till sponsordagen
 • Reklamutrymme på klubbens tävlingspriser TV skärm i receptionen
 • Inbjudan till företagsmatchspel
 • Fritt utnyttjande av klubbens konferensrum
 • Företagsskylt på klubbens sponsortavla 

Silver – 7.000 kr

Paketet som bidrar till När GK:s fortsatta utveckling.

 • Reklamplats
 • 8 greenfeebiljetter
 • En person inbjuds till sponsordagen
 • Reklamutrymme på klubbens TV skärm i receptionen
 • Inbjudan till företagsmatchspel
 • Fritt utnyttjande av klubbens konferensrum
 • Företagsskylt på klubbens sponsortavla
 • Fritt utnyttjande av klubbens konferensrum

Brons – 4 000 kr

Paket som bidrar till När GK:s fortsatta utveckling.

 • 5 greenfeebiljetter
 • Företagsskylt på klubbens sponsortavla
 • Fritt utnyttjande av klubbens konferensrum 

Fördelar för sponsorer

Företagsgolfpaket 
Vill ni arrangera företagsgolf för era medarbetare och kunder, hjälper vi gärna till. Banan är bokningsbar tisdag – torsdag under lågsäsong. När GK kan ansvara för kringarrangemang som att ordna en tävling, ta emot anmälningar, lotta lag, sammanställa resultat samt boka, lunch, middag och eventuella förfriskningar på banan.

Fritt Konferensrum 
Vårt konferensrum är utrustat med dator och projektionsduk för visningar av t ex powerpoint. Lokalen finns i klubbhuset och passar för 8-10 personer. Bokning görs via kansliet på telefonnummer 0498-492320.

Sponsorernas dag
Är ett trevligt mötestillfälle för alla våra samarbetspartners där det ges tid för många intressanta samtal och för nätverkande. Programmet rymmer tävling, vanligtvis scramble, förfriskningar under tävlingen samt middag och prisutdelning.

Genom att synas på När Golfklubb når ni våra medlemmar och gäster på ett snyggt och enkelt sätt!

Klubben är en ideell förening med ca 790 medlemmar och ca 4600 greenfeeronder under året.

Avtal
Avtal tecknas mellan företaget och När Golfklubb. Alla priser är exklusive mervärdesskatt.

 • Företaget ansvarar för reklamskyltar, alternativt står för skyltkostnaden.
 • Greenfeebiljetterna används som betalning vid spel beroende på vilka biljetter som företaget valt. Högsäsongsbiljetter gäller hela året då banan är öppen och lågsäsongsbiljetterna gäller fram till 18 juni och från den 14 augusti.
 • På hemsidan presenteras företaget med logga och länk under fliken Företag.
 • Reklamutrymmet på TV- skärmen i klubbhuset utgörs av ett presentations- material i JPEG-format 10-20 sekunder långt. Företaget tillhandahåller materialet.

Vi återkommer med planerade aktiviteter för 2022.

Kontakta oss
Alf Thorén 0498-492320
Göran Karlsson, Banchef, 070-2366948