Tävla

Boka tävling på När GK

Tävlingskalender

Alla klubbtävlingar hittar du på Min Golf och här på vår hemsida. Tävlingsanmälan görs på Min Golf eller till kansliet 0498-49 23 20.

Så var årets krögargolf slutspelad. Här kan du ta del av resultatlistan. Grattis till fint golfspel!

En särskilt uppskattad aktivitet som genomförs varje år är öppna damdagar. Gotlands golfförbund tillsammans med Gotlands golfklubbar bjuder in damer till trevlig golfgemenskap.

Här kommer spelschema för damdagar 2023 publiceras.

ALLMÄN INFORMATION

Hcp Fr. o. m 1 mars 2020 gäller nya världshandicapsystemet, som innebär ett snitthandicap vilket blir mer rättvisande och speglar aktuell spelstandard bättre. Max exakt handicap är 54,0. Spärren för höjning över 36,0 är borttagen liksom handicapgrupper.

Slopetabellen går upp till handicap 54,0

Orange Tee finns nu tillgängligt för spel och är slopat för damer. Spel från orange tee ger en förkortning av banan med 302 meter jämfört med röd tee. Förkortningen har fördelats på hål 1, 3, 7, 10, 14, 15 och 18, dessa tee kommer efterhand att fräschas till, få bättre finish och utslagsmattor. Övriga hål för orange tee är desamma som för röd tee.

Klubben hoppas att det ska ge en positiv effekt på tävlingsdeltagande genom att även damerna får ett alternativt tee, vilket helt överensstämmer med klubbens engagemang i Vision 50/50.

2020 var ett försöksår med orange tee, vilket fortsatte under 2021.
Orange tee har fått så många positiva reaktioner så dom kommer att permanentas och iordningställandet har påbörjats.

Val av Tee vid klubbtävlingar gäller enligt följande, om inte särskilda statuter angetts för specifik tävling:

Singeltävling fritt val av tee: Damer oavsett ålder kan välja gul, röd eller orange tee. Herrar oavsett ålder kan välja gul eller röd tee.

Par- och lagtävlingar: Damer 70 år och äldre kan välja röd eller orange tee. Herrar 70 år och äldre kan välja gul eller röd tee. Valet görs i samband med anmälan.

Anmälan till tävlingar sker som vanligt via Min Golf. Vid partävlingar kan du även anmäla dig individuellt på Min Golf för att förhoppningsvis bli ihoplottad med annan spelare.

Anmälningsavgiften för alla 18-hålstävlingar är 100 kr.  Betala den gärna på Min Golf i samband med anmälan. Underlättar både för dig, som slipper stå i kö i klubbhuset samt för kanslipersonalen.

Golfbil får endast användas mot uppvisande av giltigt ”Tillstånd att använda transportmedel i samband med golfspel” utfärdat av spelarens hemmaklubb.
(se Spel- och tävlingshandboken kapitel 1.10).

Välkommen till årets tävlingssäsong på När GK!

Tävlingskommittén 

Vill du veta mer om tävlingar på När GK och Gotland?

Har du frågor om tävlingar på När Gk? Kontakta Inger Lindelöw, ordförande i tävlingskommittén.