Från styrelsen på När GK: Personalförändring

Publicerat den Kategoriserat som Nyheter

Mikael Ogestad slutar som klubbchef på När GK och går vidare till anställning hos arbetsgivare utanför golfen. Vi tackar Mikael för hans fina insatser och önskar stort lycka till på nya jobbet! Mikael gör sin sista dag på När GK 2024-01-10.

Under året 2024 kommer vår nuvarande greenkeeper Göran Karlsson gå i pension efter lång och trogen tjänst.

I samband med att Mikael och Göran avslutar sina respektive anställningar under 2024 ser styrelsen över När GK organisation. Målet är att bli mer effektiva och stå ännu mer rustade inför framtiden. En kombinerad roll som greenkeeper och klubbchef inrättas som ersätter tidigare två roller – greenkeeper och klubbchef. 

Välkommen Fredrik! 
När GK har det stora nöjet att hälsa Fredrik Ström välkommen i rollen som kombinerad klubbchef/greenkeeper. Fredrik är en välkänd golfprofil på Gotland och har tidigare varit knuten till När GK som tränare/PRO. Han kommer närmast från Gumbalde GK där han ansvarat för banan och träningsverksamheten. Fredrik har en unik kompetens genom sin kombination av kunskaper kring bana, sporten golf och ledarskap. Fredrik börjar sin anställning 2024-02-01. 

Susanne Johansson fortsätter som receptionsansvarig. 

Styrelsen på När GK 

Publicerat den
Kategoriserat som Nyheter