För medlem

Aktuell information för medlemmar

Vi erbjuder medlemsträning i grupp en till två gånger i veckan under säsong för 50:- per tillfälle för seniorer och kostnadsfritt för juniorer.

Du hittar all information om medlemsträningar under Träna

Du som är medlem i klubben och är minst 60 år, är välkommen att delta i När GK:s veteraner.

Tisdagstävling
En uppskattad aktivitet är veteranernas tisdagstävling.

Om du vill delta i tisdagstävlingarna, anmäler du dig på MinGolf.se eller till receptionen tel 0498-492320. Bokning via Min golf gör du från 1/4 t.o.m. 30/9. Det andra halvåret av vår golfsäsong träffas vi vid niotiden och gör en enkel lottning för att sedan starta från i regel tre till fyra hål för att komma ”i mål” ungefär samma tid. Det måste finnas tid för lite snack o prisutdelning.

Öppen veterandag och seriespel

Varje gotlandsklubb har också en öppen veterandag där alla veteraner kan delta.

Vi deltar även i Gotlandsveteranernas seriespel tillsammans med alla klubbar på ön. Det finns en serie för damer samt en för herrar. Normalt så tävlar vi en dag per klubb dvs. sex gånger. Damerna tävlar också i Ljugarn trots att de inte har ett damlag. Lagen består av fyra deltagare och inför varje omgång så bestäms vilka fyra som skall få representera klubben.

Våra kontaktpersoner är Inger Johed (inger@johed.com, tel: 070-366 61 28) och Ingemar Nilsson (nilsson.ingemar@telia.com, tel: 070-32 32 713). 

Här ser du en lista över veterankommitténs medlemmar samt hur du kan nå dem.

KONTAKTPERSONTELEFONE-POST
Bert Lilja070 820 04 41bert.lilja@telia.com
Svend-Erik Nielsen076 173 98 00setn49@gmail.com
Björn Möllerström073 597 21 61bjorn.mollerstrom49@gmail.com
Lars-Erik Andersson070 659 36 08lea_irene@hotmail.com
Peter Haller070 582 23 51peter.haller@telia.com
Richard Sundström070 896 45 01rfc@telia.com
Inger Johed070 366 61 28inger@johed.com
Ingemar Nilsson070 323 27 13nilsson.ingemar@telia.com

På När GK spelas det inte bara golf utan också Kåks. Kåksarna träffas regelbundet och spelar på måndagar och onsdagar så snart banan tillåter spel. Därutöver deltar de regelbundet i klubbens tävlingsverksamhet.


Vill du veta mer om kåksarna på När? Välkommen att följa kåksarnas facebooksida.

Utökad spelrätt Gotska GK
När GK har beslutat om ett fortsatt samarbete med Gotska GK. Fullvärdig medlem i När GK kan genom att betala 1300 kr spela året om på Gotska GK. Samma gäller för fullvärdiga medlemmar i Gotska GK för spel på När GK.

Vill du lägga till detta så betalar du på plats direkt till Gotska GK.

Fullvärdiga medlemmar i När GK har följande rabatter på ordinarie greenfee vid spel på Gumbalde golfklubb.

Lågsäsong (v1-25 & v33-52)

Måndag-torsdag – 50% rabatt

Fredag-Söndag – 30% rabatt

Högsäsong (v26-32)

Eftermiddag från 15:00 – 30%

Fullvärdiga medlemmar i När GK spelar GRATIS på Vallentuna GK vardagar lågsäsong och högsäsong. För mer information kontakta vallentunagk.se. Överenskommelsen gäller max 5 bollar i veckan (20 spelare).

Motsvarande gäller på När GK för fullvärdiga medlemmar i Vallentuna GK.

Från och med 2022 kommer varje golfare under 18 år att tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal.

Med den nya funktionen kan den som blir vårdnadshavare hjälpa till att administrera den underårigas golfande i Min Golf, utan mellanhänder. Det blir helt enkelt lättare och säkrare för alla parter.

Hur fungerar det?

Funktionen innebär att vårdnadshavaren bland annat kommer att kunna hjälpa barnet att:

  • boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar i Min Golf,
  • betala barnets eventuella fakturor och avgifter i Min Golf och
  • få kopior på alla automatiska mejlutskick från Min Golf till sin egen e-postadress.

Vem kan vara vårdnadshavare?

Man behöver inte vara juridisk vårdnadshavare för att bli vårdnadshavare i Min Golf. Det kan också vara någon annan familjemedlem eller myndig närstående som ska kunna hjälpa barnet med dess golfande.

Personen behöver heller inte själv spela golf eller vara medlem i en golfklubb. Man behöver dock registreras i Min Golf med personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Det kommer vi på klubben att hjälpa till med.

Hur registreras en vårdnadshavare?

Det är vi golfklubbar som ansvarar för att våra underåriga medlemmar kopplas ihop med en vårdnadshavare.

På lanseringsdagen, i februari 2022, kopplas den som är kontaktperson i en familjegrupp automatiskt ihop med eventuella underåriga i gruppen.

Underåriga som inte har en myndig kontaktperson i sin familjegrupp måste kopplas ihop med en vårdnadshavare manuellt av oss på klubben. Vill du bli tillagd eller lägga till någon som vårdnadshavare? Kontakta oss gärna så snart som möjligt!

Hur länge behöver man en vårdnadshavare?

När en medlem fyller 18 år avregistreras alla vårdnadshavare automatiskt. Den eller de kommer då inte längre ha tillgång till den nu myndiges Min Golf.

Lär mer om funktionen här: www.golf.se/vardnadshavare

Har du frågor eller vill anmäla dig som vårdnadshavare? Kontakta då oss eller annan klubb som din underåriga är medlem i.

Klubbens årsmöte den 5 november 2011 beslutade enhälligt att När Golfklubb fr o m 1 januari 2012 ändrar sitt finansieringssystem från medlemslån till spelrätter. 

Styrelse

NAMNPERIODKONTAKT
Sonya Lundberg
Ordförande
22/04-23/04sonya.lundberg@me.com
Anders Baude22/04-24/04ab@implement.se
Jan Torberger21/04-23/04jan.torberger@gmail.com
Elisabeth Ollas Paulsson21/04-23/04eollaspaulsson@gmail.com
Leif Snäckerström21/04-23/04snackerstrom@icloud.com 
Per Holmström22/04-24/04poppel@telia.com
Marie Sterner22/04-24/04marie.sterner@gmail.com

Revisorer

KontaktpersonPeriod
Jesper Wikman22/04-23/04
Örian Söderberg22/04-23/04
Lars Svensson21/04-23/04

Vill du bli medlem i När GK? Läs mer här

Endast för medlemmar

Dessa sidor nås endast genom inloggning med Golf-ID