För medlem

Aktuell information för medlemmar

Hej medlem!

Som medlem i När GK får du tillgång till en välskött 18-hålsbana i det gotländska landskapet. På När är klimatet gynnsamt och milt vilket gör att du ofta kan spela tidigt på våren och långt in på hösten. Vill du träna så finns flera möjligheter, antingen tillsammans med PRO eller på egen hand. Om du vill hitta ytterligare utmaningar så kan du, via våra samarbeten med andra golfklubbar, spela förmånligt på flera av öns golfbanor.

Spela golf som medlem

Medlemsträningar

Informationskanaler – hemsida, nyhetsbrev och sociala medier

Kommittéer

Klubben har flera kommittéer som utför ett viktigt jobb på ideell basis. Det finns kommittéer för tävlingar, kåks, veteraner och damer. Är du intresserad av att engagera dig i klubben, kolla klubbens hemsida och använd kontaktpersonerna.

Tävlingskommittén

Veteraner

När GK damer

Kåksare

Samarbetsklubbar

Ett medlemskap i När GK ger rabatter vid spel på ett antal samarbetsklubbar.

Samarbete Gotska GK 2023

Samarbete med Gumbalde

Samarbete Vallentuna GK 2023

Styrelsen

Styrelsen uppgift är att verkställa de beslut som tas på årsmötet. Styrelsen ska jobba långsiktigt med att utveckla och förbättra golfklubben.

Klubben har sitt ordinarie årsmöte på våren och därtill ett möte på hösten. På höstmötet beslutas budget för det kommande året och styrelsemedlemmar väljs. 

Styrelsen och revisorer

Endast för medlemmar

Dessa sidor nås endast genom inloggning med Golf-ID